Tietoa palvelusta

Kuka kuvasi? -suomalaiset valokuvaajat 1842-1950 on Suomen valokuvataiteen museon ylläpitämä palvelu, josta voi hakea tietoa ennen 1950-lukua kuvaustyönsä aloittaneista, Suomessa toimineista valokuvaajista.  Palvelu sisältää tietoa yli 3 000 kuvaajasta.

Tunnettujen ammattikuvaajien lisäksi palvelussa on mukana muitakin valokuva-alan ammattilaisista kuten kuvaamoissa työskennelleitä vedostajia, retusoijia ja myyjiä. Myös keskeiset valokuvauksen harrastajat on pyritty sisällyttämään palveluun. Harrastajista on keskitytty erityisesti varhaisimpiin harrastajiin, näyttelyihin osallistuneisiin kuvaajiin sekä sellaisiin harrastajiin, joiden kuvia on julkaistu tai päätynyt merkittäviin julkisiin kuvakokoelmiin.

Ennen 1920-lukua uransa aloittaneiden kuvaajien tiedot perustuvat pääosin matrikkelijulkaisuun Suomalaiset valokuvaajat 1842-1920 (toim. Hannu Sinisalo ja Ritva Tähtinen, Suomen valokuvataiteen museon säätiö 1996). Matrikkelin julkaisemisen jälkeen Suomen valokuvataiteen museo on edelleen kartuttanut valokuvaajatietoja sekä päivittäistyönään että erillishankkeina. Museon tietoon tulleet matrikkelijulkaisuun kohdistuvat korjaukset ja täydennykset sisältyvät Kuka kuvasi? -palveluun.

Ajanjaksolla 1920-1949 kuvaustyönsä aloittaneiden kuvaajien tietojen  lähtökohtina  ovat olleet  mm. valokuvaajajärjestöjen jäsentiedot, valokuva-alan aikalaisjulkaisut ja kuvaajatietoja sisältävät myöhemmät tutkimukset, julkaisut ja selvitykset.

Kuka kuvasi? -palvelun tietoja päivitetään kuukausittain. Jos sinulla on lisätietoa kuvaajista tai havaitset, että palvelusta puuttuu kuvaaja, lähetä tietosi Suomen valokuvataiteen museolle palvelun palautelomakkeiden kautta.

Palvelun tiedot kuvakokoelmista ovat otoksenomaisia. On pyritty keskittymään ennen muuta kokonaisiin kuvaajan tai kuvaamon jäämistöihin.

Palvelu ei vuoden 1920 jälkeen aloittaneiden kuvaajien osalta sisällä tietoa perikunnista. Myöskään tietoja mahdollisista muista oikeuksien omistajista ei ole saatavissa palvelun kautta. Jos etsit tietoa näistä asioista, voit ottaa yhteyttä Suomen valokuvataiteen museoon.

Palvelua on jatkossa tarkoitus kehittää ja täydentää sisältämään myös kuvaajakuvastoa sekä erillistä tietoa valokuvaamoista.

Palvelun yhteyshenkilö: amanuenssi Sofia Lahti (sofia.lahti_at_fmp.fi)

Rekisteriseloste saatavissa: Suomen valokuvataiteen museo, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki

Tekijät
Sisältö ja sisällön ylläpito: Suomen valokuvataiteen museo
Tekninen suunnittelu ja toteutus: Eduix Oy
Käyttöliittymän toteutus: Flo Apps Oy ja Eduix Oy
Visuaalinen ilme ja käytettävyys: Kide Concepts Oy

© Suomen valokuvataiteen museo